Dołącz do Nas

Aktualna Klauzula obowiązująca w przesyłanych  CV

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę REMEDIUM.CH Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-70 Bochnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.”

Jeśli chcesz, aby Twoje CV było brane pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych koniecznie dopisz:

 ‘’Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji’’
W  przypadku zamieszczenia innej klauzuli, bądź jej braku, CV nie będzie rozpatrywane i zostanie usunięte. 

 

Zatrudnimy: kierowników , magistrów farmacji i techników farmaceutycznych na terenie Krakowa, Brzeska, Bochni i powiatu bocheńskiego.

Zadania:

 • prawidłowe przechowywanie środków farmaceutycznych
 • profesjonalna i rzetelna obsługa pacjentów
 • budowanie trwałych relacji z pacjentami
 • wykonywanie leków recepturowych
 • sprawdzanie recept pod względem formalnym i merytorycznym
 • nadzór nad prawidłowym przyjęciem dostawy i zgodnością zamówień
 • monitorowanie dat ważności i rotacji preparatów w magazynie apteki

Wymagania:

 • dobra organizacja pracy
 • zaangażowanie
 • odpowiedzialność ,obowiązkowość
 • bardzo dobre umiejętności sprzedażowe
 • nastawienie na realizację celów

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania wiedzy
 • współpracę w dłuższej perspektywie czasowej

Jesteś zainteresowany pracą w naszych aptekach wyślij CV na adres email: praca@remedium.ch

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY
REMEDIUM.CH SP. Z O.O.
Ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia
numer NIP:
8681968987,  numer REGON: 367275540

dotycząca obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji

realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 1. Administratorem danych osobowych jest Remedium.ch Sp. z o.o. , ul. Kazimierza Wielkiego 13,
  32-70 Bochnia, numer NIP: 8681968987, numer REGON: 367275540, (zwany dalej Administratorem).
 2. Dane kontaktowe:
  -Administratora: adres e-mail informacja@remedium.ch
  -Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail iod@remedium.ch
 1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 2. Dane osobowe będą również przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, lecz tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta, Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych,
  o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, w szczególności nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 5. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane i przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje, przez czas nieokreślony, aż do odwołania tej zgody.
 6. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych dotyczących swojej osoby, poprawiania danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wyrażenia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych.
 10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.